ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωτικός για κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

Υγεία & Ασφάλεια

Στην PPC σας παρέχουμε συμβουλές (αναγνώριση κινδύνου, εκτίμηση και έλεγχο στην παραγωγική διαδικασία, σύνταξη διαδικασιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κ.α.) και υποδείξεις (εκτίμηση επαγγελματικού κίνδυνου, σύνταξη εγχειριδίου Υγείας και Ασφάλειας, μετρήσεις επιβλαβών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος, κ.α.) σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια της εργασίας όπως απαιτεί ο Νόμος 1568/85.

Pylos Pest Control - Υπηρεσίες - Τεχνικός ασφαλείας - Γεωργικές επιχειρήσεις
Pylos Pest Control - Απολύμανση - Απεντόμωση - Τεχνικός Ασφαλείας - Γεωργικές επιχειρήσεις
Ψάχνετε κατάλληλη λύση για απολύμανση/απεντόμωση/μυοκτονία και σωστή διαχείριση για τη γεωργική σας επιχείριση; Είμαστε στη διάθεσή σας.