ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Με την απολύμανση επιτυγχάνουμε δραστική μείωση νοσογόνων ή παθογόνων οργανισμών οι οποίοι μολύνουν επιφάνειες και εξοπλισμό και απειλούν την υγεία του ανθρώπου.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Απεντόμωση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης παρασίτων όπως τα έντομα, τα οποία είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών που απειλούν τη δημόσια υγεία.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Μυοκτονία είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τρωκτικά. Αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών.

ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Απώθηση πτηνών είναι η υπηρεσία η οποία παρέχει προστασία από τα πτηνά. Θεωρείται αναγκαία ενεργεία γιατί πολλές φορές τα πουλιά  όταν βρεθούν σε μεγάλους αριθμούς δημιουργούν  έντονα προβλήματα.

ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

Είναι οι ενέργειες σε ένα χώρο με σκοπό την προστασία αυτών από ερπετά. Τα φίδια στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται από τον Απρίλιο έως Οκτώβριο, ενώ από Νοέμβριο έως Μάρτιο  διαχειμάζουν σε κρυψώνες.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωτικός για κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό. Η δουλειά του είναι  να  παρέχει συμβουλές και υποδείξεις σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια της εργασίας όπως απαιτεί ο Νόμος 1568/85.